Tõsteseadmete ja siirdetehnika hooldus on äärmiselt oluline aspekt, mis mõjutab nii ettevõtte efektiivsust, töökeskkonna ohutust kui ka tehnika ülalpidamiskulusid. Et mõista, kui kriitilise tähtsusega on laotehnika hooldus, kujutage ette järgmist olukorda: laohoone ette sõidab kaubaauto, valmis kaupa maha laadima, kuid tõstuk, mis peaks kaupa laadima, otsustab „ootamatult“ mitte käivituda. Aku on tühi.. Ja see juhtus just siis, kui iga minut loeb. Tegemist ei ole ootamatu probleemiga, tõstuki aku oli tegelikult pikka aega nõrk, või äkki ei ole tõstuki laadimine juba nädalaid korras olnud? Info selle kohta puudub, kuna tõstuki viimasest hooldusest on möödas juba rohkem kui aasta.

Korralise hoolduse tähtsus

Laotehnika seisakud võivad olla äärmiselt kulukad ettevõtetele mitmel moel. Need seisakud tähendavad, et tööprotsessid viibivad ja käive ning tootmismaht kannatab. Kui seadmed ei tööta optimaalselt, võib see põhjustada tarbetuid viivitusi tellimuste täitmisel, kaupade liigutamisel ja muudel olulistel logistikaprotsessidel.

Korraline hooldus aitab seadme omanikul aru saada seadme tehnilisest seisukorrast ja viia läbi ennetavaid hooldustöid seadme ootamatu seisaku vältimiseks. Sertifitseeritud tehnik, kes seadet hooldama tuleb teab täpselt millele pöörata masina hooldusel tähelepanu ning suudab tuvastada indikatsioonid erinevate seadmeosade kulumisastme või amortisatsiooni kohta.

Teie töötajate turvalisus ja heaolu on väärtuslikum kui seadme ohutusse investeeritud raha. 

Ohutus peaks olema number 1 igas töökeskkonnas. Tõsteseadmete ja siirdetehnika regulaarne hooldus on hädavajalik selleks, et tagada, et need seadmed oleksid ohutud nii nende kasutajatele kui ka seadmete läheduses viibivatele töötajatele.

Halvasti hooldatud või hooldamata jäetud seadmed võivad ootamatult muutuda ohtlikeks teguriteks töökeskkonnas. Näiteks võivad tõsteseadmetel esineda pidurisüsteemi probleemid lekke tõttu piduriklotsidele, mille tõttu raskust kandev tõsteseade ei peatu õigel hetkel või kulunud/vananenud surveõli voolikud, mis võivad ootamatult puruneda suuri raskuseid tõstes. Sellised olukorrad võivad viia pöördumatute õnnetuste ja vigastusteni, mis on välditavad seadme korrapärase ülevaatuse ja hooldusega.

Õigeaegne hooldus on ohutuse tagamiseks väga oluline. See kindlustab, et kõik seadme süsteemid ja komponendid on korras ning nende hetkeseisund kaardistatud. Kui hoolduse käigus tuvastatakse potentsiaalseid probleeme, saab need enne tõsiseid õnnetusi kõrvaldada. Regulaarne hooldus hõlmab hüdraulikasüsteemide, elektrisüsteemide, turvavarustuse, kandevkonstruktsiooni ning teiste oluliste komponentide ja süsteemide kontrolli, et veenduda nende töökindluses ja ohutuses.

tererere
Surnud akude ülelaadimise tagajärg

Tarbetute Seisakute Vähendamine

Lisaks ohutusele avaldab hooldus olulist mõju ka laotehnika efektiivsusele. Korralikult hooldatud seadmed töötavad täies efektiivsuses, mis omakorda pikendab seadmete kasutusaega. See tähendab, et ettevõte ei pea tegelema tarbetute seisakute ja tootmispausidega, mis tekivad seadmete remondi tõttu ning mis võinuks olla ära hoitud regulaarse hooldusega.

Laotehnika seisakud võivad olla äärmiselt kulukad ettevõtetele mitmel moel. Need seisakud tähendavad, et tööprotsessid seisavad ja tootlikkus kannatab. Kui seadmed ei tööta optimaalselt, võib see põhjustada tarbetuid viivitusi tellimuste täitmisel, kaupade liigutamisel ja muudel olulistel logistikaprotsessidel. Samuti peab seadmete seisaku puhul tegema tihtipeale remondi tõttu väljamineku mis korralise hoolduse puhul oleks ennetatud.

Seadmete Kasutusea Pikendamine

Korraline hooldus aitab pikendada seadmete kasutusiga, mis tähendab, et ettevõte ei pea kulutama suuri summasid uute seadmete ostmiseks. Samuti ei tule väljaminekuid teha kasutatud seadme remontimiseks seadme hooldamata jätmise tõttu. Korrapärane hooldus aitab säilitada seadmete terviklikkust ja jõudlust, pikendades seeläbi nende kasutusiga.

Hooldamata virnastaja sisemus

Miks seisvaid ja vähekasutatud seadmeid tuleb hooldada?

Sageli eksisteerib arvamus, et seisvaid või vähe kasutatavaid seadmeid pole vaja nii tihti hooldada.
Olenemata sellest, kas seade on aktiivses kasutuses või seisab kasutamata, võivad ilmastikuolud ja muud keskkonnategurid soodustada korrosiooni ja muid kahjustusi seadme liikuvatel osadel. Akutoitel toimivate seadmete puhul tuleb kindlasti meeles pidada seda, et kui seadet „ei kasutata nii tihti“ ei vabasta teid kohustusest oma tõsteseadet laadida. Elektritõstukites kasutatavad süvatühjenevad akud kaotavad kuu ajaga kuni 35% oma täituvusest ning sellest tulenevalt tuleb ka vähekasutatud seadet laadida vähemalt korra kuus, jahedamates tingimustes (kütteta laod) kord kolme nädala tagant selleks, et seadme akud oleks täis ning valmis kasutuseks igal ajahetkel.

Hooldus on investeering, mis aitab hoida seadmeid töökorras ja tagada nende usaldusväärse toimimise kogu seadme eluea jooksul.

Hooldamata virnastaja aku seisukord

Seadmete Väärtuse Säilitamine

Hoolduse tähtsus seisneb ka selles, et see aitab säilitada seadmete väärtust. Kasutatud seadmete turul hinnatakse hooldatud ja hästi säilinud masinaid suurema väärtusega, kui käest lastud ja räämas tehnika ja välimusega tõsteseadmeid.

Lisaks kasutatud seadmete väärtusele võib hooldatud tehnika olla kasulik ka ettevõtetele, kes soovivad oma vanu seadmeid taaskasutada. Hooldatud seadmed on sageli lihtsamini taastatavad ja kohandatavad uuteks kasutusotstarveteks või muudeks projektideks. See võib aidata ettevõtetel säästa uute seadmete ostmise kulusid ja kasutada ära olemasoleva tehnika potentsiaali.

Millal peaks seadet hooldama?

Üldiselt pannakse seadme hooldusaeg paika inseneride poolt kes seadmeid disainivad. Meie poolt müüdavatel seadmetel on tehase poolt ette antud hooldusvälp – esmane hooldus tuleks läbi viia pool aastat peale seadme ostmist VÕI 250 töötunni täitudes. Peale esmase hoolduse teostamist tuleks järgnev korraline hooldus planeerida täpselt aasta pärast VÕI 500 töötunni täitudes sealhulgas silmas pidades, et „VÕI“ tähendab – kumb enne täis saab.
Esmane hooldus on väga vajalik selleks, et välistada tehase poolt tulnud defektid ning veenduda, et peale „sisse töötamise“ aega on seade pikkadeks aastateks töökõlbulik.
Edasine korraline hooldus (korra aastas või 500 töötunni tagant) tagab tehnika pikaajalise toimimise ning aitab ennetada puudulikust hooldusest tekkinud probleeme. Olgu selleks kuivad laagrid, betoonpõrandalt tulnud tolm mis ummistab elektroonika jahutusventilaatori või ebatasasest pinnast tingitud defektne rullik mis ühel hetkel katte lahti laseb ning seadme ebastabiilseks muudab.

Hooldusvälba määrab tehnik vastavalt seadme seisukorrale ning hooldusjuhisele

Kokkuvõteks

Tõsteseadmete ja siirdetehnika hooldus on äärmiselt oluline igale ettevõttele, kes sõltub nende seadmete kasutamisest. See tagab mitte ainult ohutuse töökohal, vaid ka efektiivsuse ja kulude kontrolli. Hoolduse tähtsus ei sõltu seadmete kasutamise aktiivsusest. Korraline hooldus aitab ennetada ootamatuid rikkeid, pikendab seadmete kasutusiga. Lisaks aitab hooldus säilitada seadmete väärtust, mis võib olla oluline seadme müümisel või taaskasutamisel. Kokkuvõttes on tõsteseadmete ja siirdetehnika hooldus investeering, mis tagab ohutuse, efektiivsuse ja pikaajalise väärtuse ettevõttele.

Ärge jätke oma tehnikat tähelepanuta – hooldus võib osutuda hindamatuks investeeringuks.

Tellige tõsteseadme hooldus STORIT|Laomaailmast