Turvaelemendid on üheks väga tähtsaks ja lahutamatuks ladude ja riiulisüsteemide osaks. Ilma nendeta on laos töötamine ja viibimine ohtlik ning ka aeglasem. Tihti ei taheta seda investeeringut teha, kuid pikemas perspektiivis hoiab see olulisel määral kulusid kokku ning nii saab turvalise ja toimiva lao pikkadeks aastateks.  

Kulutused turvavarustusse on väga tühised võrreldes kahjuga, mida võib põjustada tõstuki kokkupõrge riiuli või mõne teise tõstukiga. Inimelu väärtus on aga hindamatu. Muide, kas te teate, kui paksust metallist on riiulipost, mis kannab kümme ja enam tonni (riiulisektsiooni kohta)? Ilmselt te ei usu, kui ma ütlen: kõigest 2 mm! Tugevus on küll garanteeritud profileerimise ja diagonaalidega, aga … kui vähe on vaja, et seda 2 mm plekki „haavata“ !!! Kaubaaluste riiuli maksimaalse efektiivsuse ja turvalisuse garanteerib lai valik mitmesugust lisavarustust.
Kõige sagedamini on kasutuses riiulite posti- ja külgraamikaitsed, mis hoiavad riiuleid tõstuki otsasõidu korral vigastuste eest. Ka koormata tõstuk on mitmetonnine pomm laos ringi vurades, aga mõelgem veel korraks sellele, et kaubakoorem käppadel paneb ka tõstukijuhi vaatevälja täitsa kinni.  

Alusepiirajad (nii vertikaalsed kui horisontaalsed) kindlustavad, et aluseid ei lükataks riiulil liiga kaugele.

Turvatalad ehk kaubaaluse tugitalad välistavad kauba riiulist allakukkumise, mis ohustaks laotöötajate turvalisust ning tooks kaasa materiaalse kahju. Eriti oluline on turvata nö tunnelid, kus tõstuk sõidab riiulite alt läbi. Tugitalasid saab kasutada ka kaubaaluste laiuti ladustamiseks.

Tagavõre paigaldatakse riiulite tagaküljele juhul, kui on oht, et üksikud pakendid võivad alusele pakitud kauba hulgast alla pudeneda ja teisel pool on liikumis-ala.

Tööstuslikud turvaseinad ehk võreseinad aitavad parandada ruumikasutust lao- ja tootmishoonetes ja piiritleda erinevaid laotsoone (näiteks tolliladudes). Samuti pakuvad restvaheseinad kaitset varguste eest, suurendavad tööohutust  ja töötajate turvalisust. Näiteks saab tootmises ümbritseda automaatseaded  võreseintega, et töötajad ei satuks tahtmatult liikuvate masinaosade ette.

Lisaks on ladudes, tootmises ja ka kauplustes kasutusel erinevad turvapostid, kaitsepiirded ja suunajad, millega saab lisaks riiulitele tõstukite otsasõidu eest turvata ka hoone konstruktsioone ja igasugust sisseseadet. 

Avarates ladudes, kus kiirused suured ja roolikeerajaid palju, tuleks riiulite turvamisel vältida kergeid ja isegi keskmise tugevusega kaitsevarustust ning eelistada eriti tugevaid turvapiirdeid. Kuigi kulutused nende soetamisel on suuremad, teenivad need end hilisemaid probleeme vältides kiiresti tasa. Samuti kasutada ümarpeegleid nö ristmikel.

Teisalt ei tohi piirete rajamisega liiale minna. Kui valada riiulite kaitseks põrandasse teraspostid ja täita need betooniga, saavutaksime riiulite suhtes maksimaalse turvalisuse, kuid seaksime ohtu sinna otsa sõitva kalli masina. Seega peab piire olema piisavalt tugev, et massiivse tõstuki hoog enne riiuli vigastamist peatada, samas küllalt elastne, et mitte vigastada tõstukit.

Lisaprobleem on, et kaitsevarustus ei tohi oluliselt vähendada koridori laiust, kuna koridorid on ruumi kokkuhoiu saavutamiseks enamasti niigi võimalikult kitsad.

Loomulikult tasub investeerida ka tõstukijuhtide turvakoolitusse.

Kuigi võtmesõnaks on üsna olulisel määral tõstukijuhtide töödistsipliin, tuleb siiski kasutusele võtta kõik võimalused, et ohtu töötajate tervisele ja ettevõtte varale vähendada.