Kõigepealt tuleb selgeks teha, milline on optimaalne laolahendus, alles seejärel hoone projekteerida ja ehitada. Piltlikult öeldes peaks uue laohoone ehitama riiulite ümber, mitte vastupidi.

Puutume sageli kokku laoprojektidega, kus laohoone valmimisel hakatakse tellima riiuleid ja laotehnikat ning selgub, et laohoone mõõtmed ning laefermide, tugipostide, valgustuse ja/või ventilatsioonitorude asetus on selline, et suur osa kubatuurist jääb lihtsalt kasutamata.

Kuna laohoone ehitamine on kulukas projekt, siis ilma eelneva siseplaneeringuta seda ehitama hakata ei ole mõtet. Ja see siseplaneering peab olema näidatud kõigil hoone joonistel, mis lähevad kommunikatsioonide projekteerijatele (elekter, vesi, ventilatsioon, küte, signalisatsioon…), et vältida ruumiühikute topelt täisplaneerimist. Reaalselt paigaldatakse sisseseade viimasena kuid see on ainuke, milleks seda hoonet vaja oli. Ainuke, mis raha tagasi peab teenima. Reaalsus on aga tihti see, et laoplaneering tuleb ümber teha (vähem-kasumlikuks), kuna kommunikatsioonid on ees ja viimaste projekteerijad ei teadnud riiulist midagi, vaid neile anti tühjade ruumide joonised.  

Seega juba projekteerimise algfaasis tasub riiulite ja laotehnika pakkujaga suhelda ning kogu laolahendus peab olema projekt-dokumentatsiooni lahutamatu osa (nii pealt-kui külgvaates).

Laosisustuse variante saab läbi mängida projekteerimistarkvaraga, meie kasutame näiteks AutoCad’i. Iga lao sisustamise projekti käsitleme eraldi, kuna klientide soovid, kauba ja ruumide spetsiifika on erinev.

Kõige otstarbekam variant on see, mis tagab võimalikult suure mahutavuse ning ratsionaalse liikumise riiulite teenindamisel.

Laoruumides on võimalik kasutada palju erinevaid riiulitüüpe: läbivooluriiulid, süvalaadimisriiulid, mitmekordsed laod jms. Kõik need sobivad teatud kaupade ja teatud liikumiskiiruse puhul. Dünaamilised lahendused on ostmisel küll tunduvalt kõrgema alusekoha hinnaga, kuid samas võidetakse igapäevaselt nii ruumis, ajas, jooksvatelt kuludelt.

Eestis on siiani kõige populaarsemad kõige lihtsamad ja universaalsemad lahendused – kaubaaluse riiulid koos lükandmastiga tõstukiga, riiulid vahega kolm meetrit, peenkauba- ehk moodulriiulid väikestele kaupadele, moodulvahepõrandad efektiivse pinna suurendamiseks ja konsoolriiulid pikkade kaupade ladustamiseks. Moodulsüsteemid on parimad seetõttu, et vajadusel saab kõike täiendada ja laiendada, ümber paigutada ning vajadusel samm-sammult jälle koomale tõmmata.