Biotehnoloogia areneb hetkel kiirel tempol. On selgelt täheldatav muutus nii otsustajate kui tarbijate suhtumises teadlikumasse tarbimisse. Bioplast on uus üldmõiste, mis tekitab palju küsimusi.

Mis vahe on biopõhise ja biolaguneva plastiku vahel?

Termin “bioplast” ei räägi kõigest olulisest. Bioplastid jagunevad biopõhisteks ja fossiilpõhisteks plastideks vastavalt nende tooraine baasile ning biolagunevateks ja mittebiolagunevateks plastideks vastavalt nende lagunemisele.

Bioplastid tähendavad plastikuid, mis on biopõhised, biolagunevad või mõlemad. Seega hõlmavad bioplastid kõike peale fossiilpõhiste ja mitte biolagunevate plastide, mis asuvad alumises vasakus nurgas.

Biopõhine plastik on valmistatud osaliselt või täielikult taimedest või teistest bioloogiliselt toodetud toorainetest. Näiteks võivad tooraineteks olla mais, suhkruroog või tselluloos. ‘Bio’ eesliide ei tähenda automaatselt, et plastik on biolagunev või ei sisalda fossiilipõhiseid materjale. See arusaamatus tekitab segadust, eriti taaskasutuse osas. Biolagunevus ei määratle materjali päritolu, mis võib olla nii fossiili- kui ka biopõhine. Biolagunevus sõltub ajast ja tingimustest. Praktiliselt kõik plastid lagunevad, kuid selleks kulub tuhandeid aastaid. Materjal, mis laguneb pinnases hästi, võib vees üldse mitte laguneda.

Biolagunevuse standardiseerimine ja testimine looduslikes tingimustes on keeruline, kuna tingimused varieeruvad ja mitte ainult erinevate aastaaegade vahel, vaid ka erinevate riikide vahel. Sellepärast on mitmeid standardeid, mis annavad juhised biolagunevuse määratlemiseks. Materjalid arenevad pidevalt ökoloogilisema suuna poole ja jälgitakse pidevalt uusi turule tulevaid taastuvaid tooraineid.

2022. aastal tutvustas Storiti koostööpartner Soomes esmakordselt tööstuslikuks kasutamiseks biopõhiseid laokarpe: Treston BiOX (https://storitgroup.com/laokarbid-laokastid-kaubaalused-pakkimine/laokarbid-stendikarbid-korjekarbid/karbid-treston-bio/).

Karpide süsinikuneutraalne materjal on üle 90% puidust taastuv materjal – jääkaine paberipulbri tootmisprotsessist ja tsellulooskiud jätkusuutlikult majandatud metsadest. Kvaliteet, samuti välimus ja tunnetus, on samasugused nagu traditsiooniliste laokarpide puhul.

Treston BiOX ei ole biolagunev, kuid see on 100% ringlussevõtuks valmis, mis tähendab, et seda saab tulevikus uuesti kasutada, kui ringlussevõtu tehnoloogia areneb vastu võtma bioplastikuid.

Storit on võtnud endale eesmärgiks otsida fossiilkütustel põhinevate toodete asendamist keskkonnasõbralike alternatiividega, mis on süsinikuneutraalsed, ei kahjusta keskkonda ning vähendavad jäätmete hulka.